ALBIGENSES

ALBIGENSES
ALBIGENSES
ab Albiga seu Albigio, de quo supra, dicti, alias Catari, Publicani, Patarini, Gazari, ob varias rationes: Pasagieri, ab exilio; aliisque nominibus a doctoribus suis appellati, contra immensam Pontificum in rebus fidei auctoritatem, quam sibi tribuebant, insurgentes, in quibusdam primo Italiae partibus, maxime quidem in Insubria seu Lombardia, dein et in Gallia, prope ditionem inprimis Tholosanam, et in ditione Albigensi, sub Friderico Barbarossa prodiêre. Hi Papam Antichristum, Ecclesiam Romanam veram matrem fornicationum pronuntiabant, ac puritatem Sacramentorum et dogmatum ex parte tuebantur. Quos Alexander Papa, proin Conciliô convocatô, lanienae rapinisque exposuit, quô pactô dispersi, alibi etiam doctrinam suam disseminârunt, in Bohemia inprimis. Adversus eosdem Dominicus Calarogensis, fundator Ordinis Praedicatorum 12. ann. Tholosae, in qua Provinc. adhuc frequentes erant docuisse fertur. Interim tamen Albigensium numerus in dies crescebat sic ut coetus numerosos variis in locis haberent in Gallia inprimis et Mediolani: ut apud Sigon. l. 18. dicatur: tot haereses non tantum pullulant, imo sylvescunt in Italia, et iam Zizania segetes incipit suffocare. Hinc in Bohemiam, Bulgariam, Croatiam, Germaniam coetus effusi. Naucler. Crantzius, P. Aemil. l. 6. Platina, in Innocentio. III. Cum Valdensibus, qui eôdem tempore prodierunt, a plurimis hactenus iidem habiti, quod dogmata communia complura haberent, nihilominus tum doctrinâ, tum instituis ac ritibus, ab illis probe distinguendi. Communia illorum dogmata fuêre. 1. Iuramentum omne esse illicitum. 2. Confessionem, quae fit in Romana Ecclesia Sacerdotibus, nihil valere: nec Papam, nec alium de Ecclesia Romana posse aliquem absolvere a peccatis: Quod ipsi vero habeant potestatem absolvendi illos, qui ipsorum sectam velint per impositionem manuum suscipere et tenere; eamque potestatem a Deo accepisse qui solus absolvere de peccatis possit. 3. Duas esse Ecclesias, Ecclesiam Christi, quae habeat fidem, in qua omnis et sine qua nullus perveniat ad salutem: et Ecclesiam Romanam quae sit mater fornicationum; et Peculiaria Albigensium: 1. Duos esse Deos, bonum et malum: unde apparet, Manichaeos aliquos, qui ex Asia profugi primo in Bulgaria consederunt, et postea in partes Tholosanas migrârunt, inter ipsos latuisse, illisque, vel saltem maximae parti, haereseos huius virus aspersisse. 2. Omnia Sacramenta Ecclesiae Romanae esse inania atque vana. 3. In S. Cena non esse corpus Christi. 4. Baptismum aquae nihil valere: nec extremam Unctionem, sed utrique manuum impositionem praeferendam. 5. Ordines Ecclesiae Romanae reiecerunt. 6. Matrimonium semper esse cum peccato. 7. Iesum Christum ver am carnem non assumpsisse. 8. Homines in spiritualibus corporibus resurrecturos. 9. Crucem adorandam non esse. 10. Animas esse spiritus de caelo ob peccata lapsos. 11. Gratiam divinam esse amissibilem etc. De ritibus ac institutis eorum vide hîc passim vocibus, Abstinentia, Benedicite, Endura, et ubi de Salutandi eorum ritu. E quibus omnibus conspicuum est, sicut in moribus ipsos cespitâsse constat, enduram. uti vocabant, h. e. inediâ ut mortem sibi accelerarent, in sua communione receptis commendandô: ita etiam in fidei uno alterove dogmate cos impegisse. Mirandum vero magis, quod saeculô adeo barbarô a variis sese erroribus expediverint, quam quod quibusdam implicati fuerint. Nec omnittendum, ieiunâsse illos
hebdomadatim ter in pane et aqua. Porro duo illorum fuisse genera, Perfectos et
Receptos, de quibus suô locô: plura apud Phil. a Limborch Historiâ Inquisit. l. 1. c. 8. et seqq. ubi et de Persecutiombus contra Albigenses et Waldenses institutis. Vide et infra Waldenses. Addam hoc solum quod dicti sint Gall. Albeiots. Ita enim habet titulus Chronici Guilielmi de Podio Laurentii, Incipit Chronica Magistri Guilielmi de Podio Laurentii super historia negotii a Francis, Albigensibus vulgariter appellatis, Albeiots, etc. apud Car. du Fresne in Glossar.

Hofmann J. Lexicon universale. 1698.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • Albigenses — • A neo Manichæan sect that flourished in southern France in the twelfth and thirteenth centuries Catholic Encyclopedia. Kevin Knight. 2006. Albigenses     Albigenses      …   Catholic encyclopedia

  • ALBIGENSES — ALBIGENSES, generic name, deriving from the city of Albi, loosely applied to a number of Christian heretical sects which developed in Provence and south France in the 12th century, the term being used especially in connection with Cathari.… …   Encyclopedia of Judaism

  • Albigenses — Al bi*gen ses, ||Albigeois Al bi geois , n. pl. [From Albi and Albigeois, a town and its district in the south of France, in which the sect abounded.] (Eccl. Hist.) A sect of reformers opposed to the church of Rome in the 12th centuries. [1913… …   The Collaborative International Dictionary of English

  • Albigenses — s. m. pl. Seita religiosa que, desde o século XI, se propagou no Sul da França, nos arredores de Albi, e contra a qual o papa Inocêncio III ordenou uma cruzada (1209) …   Dicionário da Língua Portuguesa

  • Albigenses — [al΄bə jen′sēz΄] pl.n. [ML, after Albi, town in S France] a religious sect that flourished in the south of France c.A.D. 1020 1250 and was finally suppressed for heresy Albigensian [al΄bə jen′sē ən] adj., n …   English World dictionary

  • Albigenses — Albigensian /al bi jen see euhn, sheuhn/, adj., n. Albigensianism, n. /al bi jen seez/, n.pl. members of a Catharistic sect in the south of France that arose in the 11th century and was exterminated in the 13th century by a crusade (Albigensian… …   Universalium

  • Albigenses — Al•bi•gen•ses [[t]ˌæl bɪˈdʒɛn siz[/t]] n. pl. rel members of an ascetic Christian sect that arose in Albi in the 11th century and was destroyed in the 13th century • Etymology: < ML Albīgēnsēs, pl. of Albīgēnsis=Albīg(a) Albi+ L ēnsis ensis Al …   From formal English to slang

  • Albigenses — noun plural Etymology: Medieval Latin, plural of Albigensis, literally, inhabitant of Albi, from Albiga (Albi), France Date: 1580 members of a Catharistic sect of southern France flourishing primarily in the 12th and 13th centuries • Albigensian… …   New Collegiate Dictionary

  • Albigenses — noun The inhabitants of Albi, a city in southern France …   Wiktionary

  • Albigenses —  , Albigensians  Religious sect during eleventh to thirteenth centuries, also known as Cathars …   Bryson’s dictionary for writers and editors

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”